Spoločnosť LBK PERLIT, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

LBK Perlit, s.r.o.

Expandovaný perlit

Charakteristika:

Perlit je anorganický vulkanický materiál, ktorý v sebe obsahuje vnútorne viazanú vodu. Tepelnou úpravou – zahrievaním v peci na vysoké teploty, pri ktorom nemení svoje chemické zloženie, sa jeho vnútorne viazaná voda mení na paru, tlak ktorej spôsobuje objemovú expandáciu zŕn, ktoré niekoľkonásobne zväčšujú svoj objem. Výsledný materiál – expandovaný perlit je ľahký porézny materiál sivobielej farby. Má niekoľko výborných vlastností -nízka špecifická hmotnosť, chemická neutrálnosť, žiadny zápach, tepelná odolnosť od –200 do +850oC, odolnosť voči mikroorganizmom a plesniam, nízka hygroskopia.

Určenie (oblasť použitia):

Pre svoju nízku sypnú hmotnosť, tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti sa používa v stavebníctve ako prísada do mált, omietok a vyľahčených a tepelnoizolačných betónov, ako aj na výrobu tepelnoizolačných tvaroviek (tehál).

Tepelnoizolačné vlastnosti perlitu sa využívajú aj pri priamych zásypoch energetických kanálov, kryogénnej izolácii zásobníkov skvapalnených plynov, izolačných zásypoch pri sanácii starších drevených stavieb a dvojplášťového muriva budov.

Je vhodný na likvidáciu ropných produktov v suchom prostredí (garáže, výrobné haly).

Využitie nachádza aj v poľnohospodárstve - najmä skleníkovom hospodárstve, na vyľahčovanie ťažkých pôd a pri zakoreňovaní rastlín. Pridáva sa do rôznych rašelinových zmesí a iných substrátov na pestovanie izbových a skleníkových rastlín. V lesných škôlkach pri zakladaní novej výsadby výrazne pomáha zlepšovať kvalitu zakoreňovania mladých stromčekov.

Používa sa na hydroponické pestovanie v špeciálnych plastových fóliách ako alternatíva za pôvodne používanú minerálnu vlnu. Najväčšími výhodami perlitu sú jeho odolnosť voči škodcom, plesniam a hubám a 100 %-na recyklovateľnosť - obsah plastovej fólie, t.j. perlit spolu so zvyškami koreňov rastlín je možné po ukončení vegetačného obdobia použiť na priame zapracovanie do pôdy - zabezpečí sa tak prísun prírodného hnojiva vo forme biologických zvyškov a vďaka perlitu vyľahčenie a zlepšenie vodného režimu pôdy.

Balenie:

Expandovaný perlit sa dodáva:

  • balený v 125 litrových označených papierových vreciach
  • voľne ložený (sypaný) prepravovaný v cisternových vozidlách
  • balený v obrích vreciach – big-bagoch s objemom ca 1,0 m3

Skladovanie:

Expandovaný perlit je potrebné, v závislosti od použitého obalu (papierové vrecia), skladovať v suchých priestoroch, chrániť pred namoknutím dažďom alebo zemskou vlhkosťou. Vzhľadom na prašnosť sa produkt uskladňuje v uzavretých neporušených obaloch.

Záručná doba produktu:

Pri dodržaní podmienky skladovania je doba použitia expandovaného perlitu prakticky neobmedzená. Produkt nepodlieha žiadnym zmenám v dôsledku plynutia času.

Technické údaje:

Sypná hmotnosť STN EN 13055-1:2004 max. 135 kg/1m3
Vlhkosť  STN EN 13055-1:2004 max. 2 %
Zrnitosť STN EN 13055-1:2004 0 – 2 mm
Celkový obsah síry EN 1744-1: 1998 0,05 %
Obsah chloridov  EN 1744-1: 1998 0,003 %
Obsah síranov rozpustných v kyseline EN 1744-1: 1998 0,03 %

Produkty 

  • Expandovaný perlit EP 100 zrnitosť 0,00 – 0,50 mm sypná hmotnosť do 75 kg/m3
  • Expandovaný perlit EP 150 zrnitosť 0,00 – 1,50 mm sypná hmotnosť do 90 kg/m3
  • Expandovaný perlit EP 180 zrnitosť 0,50 – 3,00 mm sypná hmotnosť do 105 kg/m3
  • Expandovaný perlit EP 200 zrnitosť 1,00 – 4,50 mm sypná hmotnosť do 135 kg/m3