Spoločnosť LBK PERLIT, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

LBK Perlit, s.r.o.

Výrobky

Surový perlit

Surový perlit
Surový perlit je hornina, kyslé vulkanické sklo sopečného pôvodu, ktoré vzniklo rýchlym utuhnutím sopečnej taveniny. Pri tomto procese došlo k rovnomernému zmršťovaniu vo všetkých smeroch, ktoré spôsobilo vytvorenie typickej guľôčkovitej odlučnosti podobnej perlám, z čoho bolo odvodené aj pomenovanie P E R L I T. Ďalším dôležitým faktorom v štádiu vzniku perlitu je zachovanie špecificky viazaného obsahu vody. Tieto dve charakteristiky surového perlitu umožňujú jeho ďalšiu úpravu tepelným spracovaním, tzv. expandáciu výsledkom, ktorej je expandovaný perlit. Miera expandácie surového perlitu je závislá od obsahu vnútorne viazanej vody, ktorá môže byť 2 až 5%. Objem vyexpandovaného perlitu je v závislosti od kvality surového perlitu, jeho zrnitostného zloženia, spôsobu tepelnej úpravy 5 až 25 násobne väčší ako objem vstupnej suroviny - surového perlitu.
Na Slovensku sa perlit ťaží v jedinej lokalite na južnom okraji obce Lehôtka pod Brehmi v okrese Žiar nad Hronom. Ložisko je zaujímavé aj tým, že je najsevernejšie položeným exploatovaným ložiskom perlitu v Európe. Spoločnosť LBK má dobývacie práva aj na využívanie ložiska perlitu Jastrabá. V tomto priestore prebieha v súčasnosti iba poloprevádzková ťažba a perlit z tejto lokality nie je ponúkaný na predaj zákazníkom.
Surový perlit sa okrem expandácie používa aj v zlievarenstve, kde sa však tiež využíva jeho schopnosť expandácie, ku ktorej dochádza pri zásype horúcich odliatkov. 

Expandovaný perlit

Expandovaný perlit

Expandovaný perlit je ľahká, zrnitá, pórovitá biela až šedobiela hmota. Vyrába sa tepelným

spracovaním – expandáciou surového perlitu (SUP) tvoreného hydratovaným vulkanickým

sklom.

Pri expandácii sa objem perlitu z lokality Lehôtka pod Brehmi zväčšuje 7-14 - násobne a získava sa vysoko pórovitý materiál – expandovaný perlit s objemovou hmotnosťou 60 až 135 kg/m³, ktorý je chemicky inertný, nehorľavý, nehydroskopický, objemovo a tepelne (-220°C – 850°C) stály, odolný proti vlhku a mrazu, odolný proti rôznym škodcom a má výborné tepelno-izolačné a zvukovo-izolačné vlastnosti.

Vďaka vysokej pórovitosti expandovaného perlitu, jeho sorpčnej schopnosti pri nízkej objemovej hmotnosti, veľmi nízkemu koeficientu tepelnej vodivosti pri relatívne nízkej cene a výbornej schopnosti absorbovať zvuk, sa jeho výroba a použitie široko využíva v praxi.

V súčasnej dobe sa expandovaný perlit ako tepelnoizolačná hmota používa hlavne v stavebníctve, tepelno-izolačnej technike, metalurgii, poľnohospodárstve, chémii, po ďalšej úprave tiež pre filtračné a iné špeciálne účely.

Jeho uplatnenie v praxi sa stále rozširuje, pretože tento progresívny materiál v mnohom kvalitatívne prevyšuje doteraz užívané materiály.

Naši PARTNERI

  • LB MINERALS
  • KNAUF
  • LASSELSBERGER