Spoločnosť LBK PERLIT, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

LBK Perlit, s.r.o.

O nás

Spoločnosť LBK PERLIT s.r.o. vznikla 5. februára 2015 kapitálovým vstupom spoločnosti KNAUF do firmy LB PERLIT s.r.o., ktorá vznikla odčlenením od spoločnosti LB MINERALS a.s., (dnes LB MINERALS SK, s.r.o.)

Navýšením základného imania boli vytvorené podmienky pre vybudovanie novej technológie spracovania surového perlitu a výroby expandovaného perlitu, ku ktorému sa obe zakladateľské spoločnosti v zmluve zaviazali. Hlavným cieľom modernizácie a rekonštrukcie v Lehôtke pod Brehmi je uspokojenie rastúcich nárokov neustále sa rozširujúceho dopytu po expandovanom perlite v okolitých krajinách. Výsledkom je portfólio 7 základných produktov (frakcií) surového upraveného perlitu a množstvo kombinácií a 4 produkty expandovaného perlitu. 

PERLIT má široké uplatnenie v mnohých odvetviach pre svoje vynikajúce tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti a v poslednom čase rastúci dopyt pre jeho prírodný pôvod a žiaden negatívny vplyv hotového výrobku na životné prostredie. Expandovaný perlit je nehorľavý, antibakteriálny produkt vznikajúci termickým spracovaním pri teplotách nad 900°C.

Uplatnenie nachádza perlit v stavebníctve, hutníctve, zlievarenstve, poľnohospodárstve, farmaceutickom a potravinárskom priemysle.

LB MINERALS SK, s.r.o. je členom skupiny podnikov LASSELSBERGER.

Široké spektrum činnosti tejto nadnárodnej spoločnosti ju radí medzi najvýznamnejších dodávateľov nerastných surovín v strednej Európe.

Spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o. sa zaoberá ťažbou, úpravou a predajom nerastných surovín - kaolínov, keramických ílov a živca, bentonitov, kremičitého piesku a štrku.

Skupina KNAUF má zastúpenie vo viac ako 70 krajinách na všetkých kontinentoch. Výrobné závody KNAUF vyrábajú moderné systémy pre suchú výstavbu, omietky a príslušenstvo, tepelnoizolačné vrstvené systémy, farby, liate podlahy a podlahové systémy, stroje a náradie na spracovanie týchto výrobkov a izolačných materiálov.

O spolocnosti
O spolocnosti

História ťažby a spracovania perlitovej suroviny

Na konci 50.-tych rokov 20. storočia bolo v snahe zabezpečiť vlastnú surovinovú základňu pre rozvoj všetkých druhov priemyslu aj na Slovensku rozhodnuté o zintenzívnení výskumu nerudných surovín na Slovensku. Pretože jediným, podrobne vyhodnoteným ložiskom pre keramický priemysel bolo ložisko halloyzitu v Michalovciach, bolo sídlo výskumu a budúceho závodu na výrobu dlaždíc a obkladačiek umiestnené práve sem. Výsledkom výskumu boli ložiská ílov, vhodných na výrobu keramiky a bentonitov.

Na začiatku 60.-tych rokov boli objavené ložiská perlitovej suroviny, ktorého spracovanie sa celosvetovo práve v tomto období intenzívne rozvíjalo. Ako najperspektívnejšie bolo vyhodnotené ložisko v Lehôtke pod Brehmi, kde sa začalo s výstavbou nového úpravárenského závodu.

 • 1959 začiatok intenzívneho výskumu nerudných surovín na Slovensku so zameraním predovšetkým na silikáty – celkovo bolo skúmaných a popísaných 11 ložísk keramických surovín, 2 ložiská bentonitu, 3 ložiská perlitu a 2 ložiská pieskov
 • 1960 na základe skúšok slovenskej perlitovej suroviny v zahraničí bola postavená prvá pokusná rotačná pec na expandovanie perlitu
 • 1962 začiatok výroby expandovaného perlitu v Košiciach
 • 1964 prvé mobilné zariadenie na expandovanie perlitu postavené podľa vlastného projektu KERKO, zatiaľ sa ale na výrobu používala dovážaná surovina
 • 1964 v tesnej blízkosti ťažobne Lehôtka pod Brehmi bola zriadená úpravňa surového perlitu s ročnou kapacitou 10 000 ton, technológia bola zabezpečovaná vykurovacím olejom
 • 1965 - 72 intenzívny rozvoj výroby expandovaného perlitu v celom Československu. V čase najväčšieho rozmachu sa surový perlit z Lehôtky pod Brehmi spracovával v 7 závodoch v celom Československu
 • 1966 závod na expandovanie perlitu v Bratislave. Svoju činnosť ukončil závod v r. 1979 a jeho úlohy prevzal nový závod v Lozorne
 • 1970 závod na expandovanie perlitu v Šenove u N. Jičína. Tu sa neskôr začína aj výroba zásypových zmesí pre metalurgiu a perlitových matracov pre stavebníctvo
 • 1971 závod na expandovanie perlitu v Prahe
 • 1973 výstavba nového závodu na úpravu perlitu v Lehôtke pod Brehmi. Kapacita pôvodnej úpravne už nepostačovala a taktiež bolo potrebné riešiť ekologickú stránku výroby. Nový závod bol postavený mimo obce, vybavený technológiou nemeckej výroby a používanie vykurovacích olejov bolo nahradené čistým a bezpečným plynovým ohrevom.
 • 1979 závod na expandovanie perlitu v Lozorne, výroba omietkových zmesí
 • 1983 ukončenie výroby expandovaného perlitu v závode Michalovce. V čase jeho existencie sa okrem expandovaného perlitu vyrábali aj izolačné tehly s obchodným názvom Peril
 • 1991 osamostatnenie závodu v Prahe, vznik spoločnosti Perlit Praha, s.r.o., osamostatnenie závodu v Šenove, vznik spoločnosti Perlit, s.r.o. Šenov u N. Jičína
 • 1999 prechod závodu v Lozorne do firmy Hasit Slovakia, osamostatnenie závodu v Košiciach a spolu so závodom na výrobu kachlí vytvorenie novej firmy KERKOtherm, a.s.
 • 2004 - začlenenie firmy KERKO, a.s. do skupiny Lasselsberger
 • 2007 - reštrukturalizácia spoločnosti KERKO, a.s. a presun všetkých činností spojených s ťažbou a úpravou surovín do spoločnosti KERKO – Perlit, a.s.
 • 2008 - zmena názvu spoločnosti na LB MINERALS, a.s.
 • 2014 – odčlenenie prevádzky Perlit a vznik novej samostatnej spoločnosti LB PERLIT s.r.o.
 • 2015 – vznik spoločného podniku LBK PERLIT s.r.o.