Surový perlit

Surový perlit je hornina vulkanického pôvodu, ktorá sa v procese spracovania na výrobnom zariadení drví, suší a triedi na jednotlivé frakcie.

Podľa zrnistosti resp. veľkosti zŕn naša spoločnosť ponúka 7 základných frakcií a množstvo ich kombinácií v prakticky ľubovoľnom počte a pomere zastúpenia základných frakcií, pri ktorých dosiahneme širší rozsah zrnitosti.

 

TYPY VÝROBKOV

Základné frakcie
Zrnitosť
CemPerlit 00-07
0,0 - 0,07 mm
SUPERLIT 07-15
0,07 - 0,15 mm
SUPERLIT 15-30
0,15 - 0,30 mm
SUPERLIT 30-50
0,30 - 0,50 mm
SUPERLIT 50-70
0,50 - 0,70 mm
SUPERLIT 70-100
0,70 - 1,25 mm
SUPERLIT 150-200
1,25 - 2,24 mm
Mixované frakcie
Zrnitosť
SUPERLIT 15-50
0,15 - 0,50 mm
SUPERLIT 15-70
0,15 - 0,70 mm
SUPERLIT 30-70
0,30 - 0,70 mm
SUPERLIT 50-100
0,50 - 1,25 mm

Spôsob balenia a prepravy:

  • Voľne ložené (silo, sklápacie vozidlo)
  • Balenie v BIG BAGOCH (1 ks = cca 1 tona)

Chemické zloženie surového perlitu:

SiO2 68,0 73,0 %
Al2O3 7,5 15,0 %
Fe2O3 1,0 2,0 %
Na2O 2,5 5,0 %
K2O 2,0 5,5 %
CaO 0,5 2,0 %
MnO max. 0,3 %
TiO2 max. 1,0 %
P2O5 max. 0,2 %
MgO max. 1,0 %