Cenník

Obchodný názov
Merná jednotka
Forma balenia
Cena EUR bez DPH/m3
Cena EUR s DPH/m3
Cena EUR bez DPH/vrece
Cena EUR s  DPH/vrece
Expandovaný perlit EP 100
m3
pap. vrecia 125 l
83,21
99,86
10,40
12,48
Expandovaný perlit EP 150
m3
pap. vrecia 125 l
102,91
123,49
12,86
15,44
Expandovaný perlit EP 180
m3
pap. vrecia 125 l
107,27
128,72
13,41
16,09
Expandovaný perlit EP 200
m3
pap. vrecia 125 l
191,73
230,08
23,97
28,76

Prípadné paletovanie expandovaného perlitu je možné na základe osobitnej objednávky a nie je zahrnuté v cene tovaru.

Cenník je platný pre maloobchodný predaj a v prípade odberu nad 5 m3 sa cena stanovuje individuálne. Rovnako individuálne sa stanovuje cena surového perlitu.

Minimálny odber: 1 papierové vrece (0,125 m3)
Objem papierového obalu: 125 l = 0,125 m3 (1 m3 = 8 ks vriec)
Rozmer papierového obalu: 115 cm x 50 cm x 36 cm
Predajná doba: Pondelok – Piatok 7:30 – 14:00