Cenník

Obchodný názov
Merná jednotka
Forma balenia
Cena EUR bez DPH/m3
Cena EUR s DPH/m3
Cena EUR bez DPH/vrece
Cena EUR s  DPH/vrece
Expandovaný perlit EP 100
m3
pap. vrecia 125 l
79,25
95,10
9,90
11,90
Expandovaný perlit EP 150
m3
pap. vrecia 125 l
98,01
117,61
12,25
14,70
Expandovaný perlit EP 180
m3
pap. vrecia 125 l
102,16
122,59
12,75
15,30
Expandovaný perlit EP 200
m3
pap. vrecia 125 l
182,6
219,12
22,85
27,40

Prípadné paletovanie expandovaného perlitu je možné na základe osobitnej objednávky a nie je zahrnuté v cene tovaru.

Cenník je platný pre maloobchodný predaj a v prípade odberu nad 5 m3 sa cena stanovuje individuálne. Rovnako individuálne sa stanovuje cena surového perlitu.

Minimálny odber: 1 papierové vrece (0,125 m3)
Objem papierového obalu: 125 l = 0,125 m3 (1 m3 = 8 ks vriec)
Rozmer papierového obalu: 115 cm x 50 cm x 36 cm
Predajná doba: Pondelok – Piatok 7:30 – 14:00