Expandovaný perlit

Expandovaný perlit sa vyrába tepelným spracovaním surového perlitu pri teplote 700 – 900 st. C.

Pri expandácii surového perlitu vzniká bez dodatočnej chemickej úpravy ľahký porézny, chemicky neutrálny materiál, ktorý sa vyznačuje výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, nízkou sypnou hmotnosťou 60 – 140 kg/m3, vysokou tepelnou odolnosťou 200 – 800 st. C.

Tieto vlastnosti radia expandovaný perlit k najprogresívnejším materiálom používaným nielen v stavebnom priemysle.

 

Charakteristika použitia

Pre svoju nízku sypnú hmotnosť, tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti sa používa v stavebníctve ako prísada do mált, omietok a vyľahčených a tepelnoizolačných betónov, ako aj na výrobu tepelnoizolačných tvaroviek (tehál) – EP 100, EP 150, EP 180.

Tepelnoizolačné vlastnosti perlitu sa využívajú aj pri priamych zásypoch energetických kanálov, kryogénnej izolácii zásobníkov skvapalnených plynov, izolačných zásypoch pri sanácii starších drevených stavieb a dvojplášťového muriva budov - EP 100, EP 150, EP 180.

Je vhodný na likvidáciu ropných produktov v suchom prostredí (garáže, výrobné haly) – EP 100.

Využitie nachádza aj v poľnohospodárstve - najmä skleníkovom hospodárstve, na vyľahčovanie ťažkých pôd a pri zakoreňovaní rastlín. Pridáva sa do rôznych rašelinových zmesí a iných substrátov na pestovanie izbových a skleníkových rastlín. V lesných škôlkach pri zakladaní novej výsadby výrazne pomáha zlepšovať kvalitu zakoreňovania mladých stromčekov – EP 200.

Používa sa na hydroponické pestovanie v špeciálnych plastových fóliách ako alternatíva za pôvodne používanú minerálnu vlnu. Najväčšími výhodami perlitu sú jeho odolnosť voči škodcom, plesniam a hubám a 100 %-na recyklovateľnosť - obsah plastovej fólie, t.j. perlit spolu so zvyškami koreňov rastlín je možné po ukončení vegetačného obdobia použiť na priame zapracovanie do pôdy - zabezpečí sa tak prísun prírodného hnojiva vo forme biologických zvyškov a vďaka perlitu vyľahčenie a zlepšenie vodného režimu pôdy.

Produkty resp. typ expandovaného perlitu

Expandovaný perlit
 Zrnitosť
Sypná hmotnosť v kg/m3
EP 100
0,1 - 1,0 mm
65 - 85
EP 150
0,1 - 2,0 mm
100 - 120
EP 180
0,1 - 2,0 mm
80 - 110
EP 200
0,1 - 3,0 mm
120 - 140

Balenia a preprava:

  • Voľne ložené (silo)
  • Balenie v papierových vreciach (1 ks = 125 l = 0,125 m3)