O nás

História spoločnosti LBK PERLIT, s.r.o., spracovanie a samotná ťažba perlitu siaha až do 60tych rokov minulého storočia, kedy bol v Lehôtke pod Brehmi, v blízkosti miesta ťažby perlitu, vybudovaný prvý závod na jeho spracovanie a úpravu. Prvý závod na spracovanie surového perlitu mal kapacitu 10 000 ton.

Postupom času sa závod a technológia na spracovanie surového perlitu rozvíjala a vyvíjala až do roku 2015, ktorý bol z pohľadu spoločnosti prelomový.

V roku 2015 vznikla spoločnosť so súčasným názvom a majiteľmi sa stali dve nadnárodné spoločnosti LASSELSBERGER group a KNAUF.

V tom istom roku sa začali projektové práce na novej linke, ktorá mala slúžiť na spracovanie surového perlitu, ktoré boli ukončené a vyústili do výstavby tejto linky v hodnote rádovo niekoľko miliónov EUR, a o ktorej môžeme povedať a charakterizovať ju, ako jednu z najmodernejších svojho druhu v Európe s kapacitou spracovania surového perlitu na úrovni cca 100 000 ton perlitu ročne.

Ukončenie a úspešné sériové spustenie linky sa datuje na rok 2017.

Rok 2017 rovnako znamenal nielen úspešné zahájenie výroby na modernom výrobnom zariadení a závode, ale rovnako aj možnosť plniť aj tie najnáročnejšie požiadavky našich partnerov naprieč celou Európou ako z pohľadu kvality a ostrosti triedenia surového perlitu, tak aj zvýšeného objemu dodávok a rovnako našej spoločnosti umožnil osloviť aj nových a náročnejších partnerov.

Spoločnosť si osvojila filozofiu a štýl práce reprezentovaný jej renomovanými zahraničnými majiteľmi LASSELSBERGER group a KNAUF group, ktorým je ponúkať partnerom kvalitné produkty s vysokou pridanou hodnotou na úrovni, ktorá dosahuje aj tie najnáročnejšie požiadavky. Spoločnosť všetky svoje ciele dosahuje s významným dôrazom na ochranu životného prostredia a s dôrazom na dlhodobý, trvalý a udržateľný rast.

Spoločnosť začala pracovať na doposiaľ nerealizovateľnej úrovni a momentálne disponuje vlastným obchodným a technickým oddelením, vlastným úsekom riadenia kvality, vrátane kvalitne vybaveného laboratória, ktoré sú technicky a jazykovo vybavené a k dispozícií pre plnenie aj tých najnáročnejších požiadaviek partnerov.